Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.

Proiectul MET

Oportunități economice pentru satele multietnice este un proiect implementat de Fundația Mihai Eminescu Trust și își propune să contribuie la dezvoltarea comunităților prin implicarea lor în activități economice. Titlul proiectului Oportunități economice pentru satele multietnice Agenția executive Fundația Mihai Eminescu Trust Parteneri în cadrul Liniei 2 Fundația Mihai Eminescu Trust Autoritatea Locală a comunei Vânători Valoare co-finanțare e…

Proiectul FDES

Împuternicire economică prin dezvoltarea unor afaceri sociale în Grădinari este un proiect implementat de un consorțiu condus de Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și își propune să dezvolte entități de economie socială la nivel local și astfel să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor. Titlul proiectului Împuternicire economică prin dezvoltarea unor afaceri sociale în Grădinari Agenția executiv…

Consorţiul Caritas

Îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor și altor grupuri aflate în condiții de viață dificile din regiunea Satu Mare și Maramureș este un proiect implementat de consorțiul condus de Caritas Elveția și își propune să îmbunătățească condițiile de trai prin organizarea de activități din domenii precum educație, sănătate și dezvoltare comunitară. Proiectul intitulat "Îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor și altor gr…

Consorțiul TdH

Împreună pentru puterea de acțiune este proiectul implementat de Consorțiul condus de Tdh Elveția care își propune să îmbunătățească condițiile de trai prin organizarea de activități din domenii precum educație, sănătate, dezvoltare comunitară, locuire și împuternicire economică. zefiR - Împreună pentru puterea de acțiune: Fondul de incluziune pentru romi și alte grupuri dezavantajate. Consorțiul este format din: Terre des Hommes, Elve…

Consorțiul HEKS

Incluziunea socială și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru romi și alte grupuri vulnerabile în județele Mureș, Cluj, Bihor, Alba, Sălaj și Covasna este un proiect implementat de un consorțiu condus de HEKS Elveția și își propune să îmbunătățească condițiile de trai prin organizarea de activități din domenii precum educație, sănătate și asistență socială, locuire și împuternicire economică. Numele proiectului: Incluziunea…

Despre noi

În data de 7 septembrie 2010 un Acord Cadru a fost semnat la Berna între Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României cu privire la implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene lărgite. Anexa 4 a Acordului Cadru introduce “Fondul Tematic pentru incluziunea ro…

Documente strategice

  Acordul Cadru este documentul care conţine elementele de planificare strategică ale implementării Contribuţiei Financiare Elveţiene pentru unitatea Uniunii Europene. Acordul Cadru stabileşte obiectivele contribuţiei financiare, sumele alocate, forma şi modalităţile concrete de utilizare a suportului financiar, precum şi normele cheie cu privire la implementare. Documentul …

UMP

Conform celor prevăzute în Anexa 4, Capitolul B. 4., punctul 2 din Acordul Cadru, Fondul de reformă pentru incluziunea romilor și a altor grupuri vulnerabile este implementat de o Unitate de Management al Programului (UMP). UMP este o unitate separată de personal, găzduită de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României (…