Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.

Proiectul MET

Titlul proiectului Oportunități economice pentru satele multietnice Agenția executive Fundația Mihai Eminescu Trust Parteneri în cadrul Liniei 2 Fundația Mihai Eminescu Trust Autoritatea Locală a comunei Vânători Valoare co-finanțare elvețiană: CHF 159,155.00 Durată: 15.10.2015 - 31.05.2017 Obiectiv principal Obiectivul principal al proiectului este capacitarea comunităților rome de a fi parte din economia formală. Obiective Împuternicirea economică…

Proiectul FDES

Titlul proiectului Împuternicire economică prin dezvoltarea unor afaceri sociale în Grădinari Agenția executive Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Parteneri în cadrul Liniei 2 Organizația Heart to Heart, Sweden Primăria comunei Grădinari, Olt Federația Angajatorilor din Oltenia Valoare co-finanțare elvețiană: CHF 270’000 Durată: 01.03.2016 - 28.02.2018 Scop: Capacitarea persoanelor rome din Grădinari (care trăiesc în sărăcie)…

Consorţiul Caritas

Proiectul intitulat "Îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor în condiții de viață social dificile din regiunea Satu Mare și Maramureș" este un proiect implementat de Caritas Satu Mare în parteneriat cu Fundația CRCR (Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi), din Cluj-Napoca. Proiectul are ca scop îmbunătățirea durabilă a condițiilor de viață și perspectivele de viitor ale beneficiarilor, prin facilitarea accesului la sănătate și educ…

Consorțiul TdH

zefiR - Împreună pentru puterea de acțiune: Fondul de incluziune pentru romi și alte grupuri dezavantajate. Consorțiul este format din: Terre des Hommes, Elveția, ca aplicant principal; parteneri locali, Centrul Romilor Amare Rromentza, Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună, PACT - Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare, Fundația Pestalozzi România, Habitat for Humanity, România și Sastipen – Centrul Romilor pentru Politici de S…

Consorțiul HEKS

  Numele proiectului: Incluziunea socială și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru romi și alte grupuri vulnerabile în județele Mureș, Cluj, Bihor, Alba, Sălaj și Covasna. Consorțiul HEKS: Fundația HEKS, Elveția, în calitate de aplicant principal; Fundația FAER, Reghin, România; Fundația Creștină Diakonia, Cluj, România; Fundația Creștină Diakonia, Covasna, România; Asociația Filantropia Ortodoxă Alba, România.…

Despre noi

În data de 7 septembrie 2010 un Acord Cadru a fost semnat la Berna între Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României cu privire la implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene lărgite. Anexa 4 a Acordului Cadru introduce “Fondul Tematic pentru incluziunea ro…

Documente strategice

  Acordul Cadru este documentul care conţine elementele de planificare strategică ale implementării Contribuţiei Financiare Elveţiene pentru unitatea Uniunii Europene. Acordul Cadru stabileşte obiectivele contribuţiei financiare, sumele alocate, forma şi modalităţile concrete de utilizare a suportului financiar, precum şi normele cheie cu privire la implementare. Documentul …

UMP

Conform celor prevăzute în Anexa 4, Capitolul B. 4., punctul 2 din Acordul Cadru, Fondul de reformă pentru incluziunea romilor și a altor grupuri vulnerabile este implementat de o Unitate de Management al Programului (UMP). UMP este o unitate separată de personal, găzduită de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României (…