Fondul de reforma
Pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile.

Consorţiul Caritas

Proiectul intitulat "Îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor în condiții de viață social dificile din regiunea Satu Mare și Maramureș" este un proiect implementat de Caritas Satu Mare în parteneriat cu Fundația CRCR (Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi), din Cluj-Napoca. Proiectul are ca scop îmbunătățirea durabilă a condițiilor de viață și perspectivele de viitor ale beneficiarilor, prin facilitarea accesului la sănătate și educ…

Consorțiul TdH

Incluziunea romilor și a altor grupuri vulnerabile din județele de Dolj, Olt și Gorj (Zefir) Consorțiul este format din: Terre des Hommes, Elveția, ca aplicant principal; parteneri locali, Centrul Romilor Amare Rromentza, Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună, PACT - Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare, Fundația Pestalozzi România, Habitat for Humanity și Sastipen. Obiectivele programului: Obiectivul 1 : Accesul la educațieScopul principal: 1180…

Consorțiul HEKS

Incluziune socială și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru romi și alte grupuri vulnerabile în județele Mureș, Cluj și Bihor Consorțiul este format din: Fundația HEKS, Elveția, în calitate de aplicant principal, Fundația FAER, Reghin România și Fundația Creștină Diakonia, Cluj, România. Obiectivele programului: Componenta de educație: obiectivul principal este de a integra copiii romi în sistemul de învățământ, prin a…

Despre noi

În data de 7 septembrie 2010 un Acord Cadru a fost semnat la Berna între Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României cu privire la implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene lărgite. Anexa 4 a Acordului Cadru introduce “Fondul Tematic pentru incluziunea ro…

Documente strategice

  Acordul Cadru este documentul care conţine elementele de planificare strategică ale implementării Contribuţiei Financiare Elveţiene pentru unitatea Uniunii Europene. Acordul Cadru stabileşte obiectivele contribuţiei financiare, sumele alocate, forma şi modalităţile concrete de utilizare a suportului financiar, precum şi normele cheie cu privire la implementare. Documentul …

UMP

Conform celor prevăzute în Anexa 4, Capitolul B. 4., punctul 2 din Acordul Cadru, Fondul de reformă pentru incluziunea romilor și a altor grupuri vulnerabile este implementat de o Unitate de Management al Programului (UMP). UMP este o unitate separată de personal, găzduită de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României (…